לזכרם

1932-2023לאה שלנגר 1932-2023
ruth farchi 1927 (Small) רות פרחי 1927-2021
lupo berkowiz   1937 (Small)לופו ברקוביץ 1937-2020
yuda barkan_1_ (Small) יהודה ברקאן 1945-2020
אנאבלה אנאבלה יעקב 1941-2019
NEWSY19-763790309429169 ניקו ניתאי 1931-2020
קרול פלדמן – 1937-2019
אתל קובינסקה – 1926-2015
חנה ריבר 1927-2014יהודה פוקס 1919-2010
שייקה אופיר 1928-1987
שושנה דואר 1912-2000
שמוליק שילה1929-2011
שמוליק סגל 1924-1997
שמואל (מולה) רודנסקי 1902-1989
שמעון לב ארי 1942-2012
רוזינה קמבוס 1951-2012
נורית כהן 1939-2013
ניסן נתיב 1922-2008
נתן כוגן 1914-2009
מוסקו אלקלעי
1931-2008
מרים ברנשטיין כהן 1895-1991
מנחם עיני 1949-2002
קרול מרקוביץ 1938-2006
ג'טה לוקה 1921-2001
דבי בסרגליק 1955-2005
עמוס לביא 1953-2010
עדה ואלרי טל 1936-199
אלי מגולנו 1951-2014
מישה נתן
1918-1995

“Your candle burned out long before the legend ever did”
Sir Elton Jhon