קארין קורט

קורות חיים

השכלה

2015-סדנהעםמלהקת, גליתאשכול

2014-2015: משחקמולמצלמהעםליאתביין

2010-2011 סדנהעםשלומיגולן:ליצנות

2006 אוגוסטסדנאותהבמהHouben, Jos :ליצנות

 2005לימודיםפרטייםעלמבטאומשחקאצלאהובהיובלבתל-אביב.

1995-1999 – בוגרתהמגמהלמשחק, המחלקהלאומנויות, BFA, אוניברסיטתבוסטון, ארה"ב.

1998 – השתלמותמיוחדתבטקסטשייקספירי, בקבוצתהתאטרוןShakespeare & Company, בלנוקס, מסצ'וסטס.

1997 – סדנתקיץבנושא "עבודתהאנסמבל", קבוצתהתאטרוןהיהודיבסן-פרנסיסקו.

1994 – מכינהבמשחקאוניברסיטתקרנגימלון, פיטסברג, פנסילבניה.

1991-1995 – תיכוןלאומנויותהבמה, יוסטרן, טקסס.

 

שפות

עבריתברמתשפתאם

אנגליתשפתאם

ספרדיתשליטהחלקית

צרפתית, איטלקיתרמהבסיסית

 

כישוריםמיוחדים

שירה: סופרנו, תנועה: יוגה, ריקודאפריקאי, סלסה, ריקודיבטן, מיומנויותקרקס, ליצנות, אומנויותלחימה: סייף.

 

פרוייקטיםמצולמים

אקטמרה                                      אישה                              במאי: אודדאברהם

Gian C‪. Polidoro                               Shirley                                 The Strawberry Girl

מונקיסימונקידו                                   חיות                                      בובילקס

comcast                               dancer                                  Comcast commercial

 

נסיוןבימתי

1. המנקים                                                אלף                               פסטיבלהבןלאומילתיאטרוןרחוב

2. מדרשתעיון                                                     אישה                              נוהשכטר

3. לולו, הרפתקהבאושביץ                מחזאית\לולו                      פסטיבלתיאטרונתו 2009

4. עבודהבתהליךבשם "עדנה"                  מחזאית/אנסמבל              אוניברסיטתתל-אביב

5.Johb Has a Bad Day                              תפקידראשי                     מקום (במאי:רוביגרינגרס)

6. Wonders                                               סופי                                Traveling Jewish Theatre

7. הדיבוק                                                   לאה                              Traveling Jewish Theatre

8. Moonwatcher                                      נשר                                  Traveling Jewish Theatre 

9. Windows and Mirrors                       פלורנס/אנסמבל                 Traveling Jewish Theatre

10. Paradise                                                הנחש                              Traveling Jewish Theatre

11. The Whole World Gets Well            אידהטורקל                      Scrap Mettle Soul, שיקגו

12. הפרויקט "אנטיגונה"                         אנסמבל                             אוניבאסיטתשיקגו

13.Lady Bright  The Madness of           ילדה                                  תאטרוןFleetwood Jourdain

14.  Jane, Abortion and the Underground                     Heather Booth                      Green Highway

15.  The Case of Fraulein Von R.         פרולייןווןר.                         ניו-יורק, פסטיבלהפרינג'

16. היוםהשביעי                                         אנסמבל                       Traveling Jewish Theatre

17. The Awakening                                  עדנה                       Boston University School for the Arts  

18. חלוםלילקיץ                                         הרמיה                           Boston University School for the Arts

19. גןהדובדבנים                                         שרלוטה                     Boston University School for the Arts     

 

מונודרמה

2013- ג'ייוווקרארנט, מופעעלחייהמייסדתשלביתספרטביטה, ביפו.

2009- לולו, הרפתקהבאוושביץ. מופעליצנותשכתבתיבהשראתזיכרונותיהשלסבתימהשואה.

2000-2005 – לילי: מחזהשכתבתיבהשראתזיכרונותיהשלסבתימהשואה. הצגתיאתהמחזהבאותןשניםבארה"בוקנדה.

2003 – מזל: מחזהשכתבתיבהשראתזיכרונותיושלסבימהשואה. הצגתיאתבכורתהמחזהבשיקגו.

 

פרסים

2006 – זכתהבפרסאומןמצטייןבוועדהאומנותשלמשרדהקליטה.

2009-זכתהבפרסציוןלשבחבתיאטרונטו 2009

גלריה

karin koret_6_78 (Small) karin koret_3_78 (Small) karin koret_4_78 (Small) karin koret_5_78 (Small)

וידאו