נטע כהן

קורות חיים

 

 

הכשרה

 

טכניקה | משחקמולמצלמה | מסלולשנתיים |

בהנחייתניברזואולישטרנברג.

במסגרתהלימודים: עבודהעםרניסער, דניסירקין, דפנהלויןועוד.

 

הסטודיולמשחקמיסודושליורםלוינשטיין | מכינה |

 

פיתוחקול- במשךשנים. מנעדקולי: סופרן.

 

במה

 

במסגרת״יורםלוינשטיין״:

אמהויגואר | בתפקידלילי | בימוי: אילנהללצ׳וק.

 

קולנוע

 

שלושדמויות | סרטקצר | תפקידראשי | בימוי: אדםרייק.

מציאותמדומה | הבינתחומי | תפקידראשיבאנגלית | בימוי: טלהרינג.

ההודעה| סרטקצר | תפקידראשי | בימוי: שיאליהו.

עלארבע | אוניברסיטתתלאביב | תפקידראשי | בימוי: אדםרייק.

פרידה | פרויקטעצמאי | כתיבה, בימויומשחק.

לאןהלכוכלהגבריםבעירהזו | פרויקטעצמאי | תפקידמשנה | בימוי: קיםביטי.

 

דיגיטל

 

מאצ׳ | סדרתרשת | תפקידראשי-נלי | כתיבה, בימויוהפקה. מופץבכלהרשתות.

כלביםאוחתולים | כאן 11 | תפקידבאנגלית | בימוי: נועםורדי.

 

שפות

עבריתשפתאם

    אנגליתשוטפת (מבטאאמריקאי)

  הולנדיתטובהמאוד (מבטאהולנדי)

 גרמניתבסיסית

 

כישוריםנוספים

שירה | ריקוד | כתיבה | נגינהעלפסנתר

גלריית תמונות

Neta Cohen_1_95 (Small) (Small) Neta Cohen_3_95 (Small) (Small) Neta Cohen_4_95 (Small) (Small)

וידאו